MiYOSMART Hoya Optyk Radom Nowakowie Witolda
Logo optyk.radom.pl
Aktualnie przegl膮dasz
Strona G艂贸wna

MiYOSMART to rewolucyjna soczewka okularowa

MiYOSMART to rewolucyjna soczewka okularowa wykorzystuj膮ca opatentowan膮 Technologi臋 Wielosegmentowego Rozogniskowania D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), kt贸ra powsta艂a we wsp贸艂pracy z Politechnik膮 w Hongkongu (PolyU) w 2014 roku. Soczewki MiYOSMART sa 艂atwe w stosowaniu, tak jak standardowe soczewki jedoogniskowe.

Skuteczno艣膰 soczewek MiYOSMART zosta艂a potwierdzona w 6-letnich badaniach klinicznych, dotycz膮cych d艂ugoterminowego wp艂ywu soczewek okularowych D.I.M.S. na progresj臋 kr贸tkowzroczno艣ci.

 

 

 

Kr贸tkowzroczno艣膰 to globalny problem

Szacuje si臋, 偶e do 2050 r. 5 miliard贸w os贸b czyli 50% populacji mo偶e by膰
dotkni臋te kr贸tkowzroczno艣ci膮.1

Roczny wska藕nik progresji kr贸tkowzroczno艣ci jest najszybszy u dzieci poni偶ej 10 roku 偶ycia. Znacznie wi臋ksze tempo progresji mo偶na zaobserwowa膰 zw艂aszcza u dzieci z wysok膮 kr贸tkowzroczno艣ci膮.

Niekorygowana kr贸tkowzroczno艣膰 mo偶e prowadzi膰 do trwa艂ych problem贸w ze wzrokiem. Razem mo偶emy temu przeciwdzia艂a膰.

 

 

Rewolucyjna, opatentowana technologia

Dzi臋ki wyj膮tkowej, nieinwazyjnej technologii D.I.M.S., soczewka koryguje wad臋 wzroku na ca艂ej swojej powierzchni oraz posiada terapeutyczn膮 stref臋 optyczn膮 w kszta艂cie pier艣cienia, w celu spowolnienia post臋pu kr贸tkowzroczno艣ci. Rozmieszczone naprzemiennie obszary zapewniaj膮ce normaln膮 percepcj臋 wzrokow膮 z wyspami kr贸tkowzrocznego rozogniskowania, zapewniaj膮 wyra藕ne widzenie i jednoczesn膮 kontrol臋 kr贸tkowzroczno艣ci.

Nagradzana, prze艂omowa soczewka okularowa z opatentowana technologi膮 D.I.M.S.

Skuteczno艣膰 soczewek MiYOSMART opiera si臋 na chronionej patentem technologii D.I.M.S., w kt贸rej wykorzystuje si臋 wyspy kr贸tkowzrocznego rozogniskowania.

W kwietniu 2018 r. soczewki MiYOSMART zdoby艂y Grand PrizeGrand Award i Gold Medal na 46. edycji Mi臋dzynarodowej Wystawy Wynalazk贸w w Genewie, a w pa藕dzierniku 2020 r. otrzyma艂y nagrod臋 SILMO d鈥橭r w kategorii Widzenie podczas Targ贸w Optycznych Silmo w Pary偶u.

 

OPIS BADA艃 nad soczewk膮 

HOYA Vision Care publikuje wyniki pionierskiego szes虂cioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego dotycza台cego stosowania soczewek okularowych MiYOSMART

BANGKOK 鈥 5 maja 2022 r. 鈥 Firma HOYA Vision Care, lider w zakresie innowacyjnych technologii optycznych, opublikowa艂a wyniki szes虂cioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego, dotycza台cego swoich nagradzanych soczewek okularowych MiYOSMART, wykorzystuja台cych technologie台 D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) podczas konferencji Stowarzyszenia na rzecz Badan虂 nad Wzrokiem i Okulistyki (Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO) odbywaja台cej sie台 w 2022 r. w Stanach Zjednoczonych, w Denver w stanie Kolorado. Wyniki uzyskane w ramach najd艂uz虈ej trwaja台cego badania dotycza台cego soczewek okularowych do kontroli kro虂tkowzrocznos虂ci zosta艂y przedstawione przez prof. Carly Lam z Centrum Badan虂 nad Kro虂tkowzrocznos虂cia台 (Centre for Myopia Research) Politechniki w Hongkongu (Hong Kong Polytechnic University), kto虂ra prowadzi艂a badanie.

Wyniki szes虂cioletniego badania klinicznego przeprowadzonego z udzia艂em 90 dzieci z Azji, dotyczy艂y oceny progresji kro虂tkowzrocznos虂ci u dzieci nosza台cych soczewki okularowe MiYOSMART firmy HOYA Vision Care. Wyniki te stanowia台 uzupe艂nienie poprzedniego trzyletniego badania kontynuacyjnego1. By艂o ono przed艂uz虈eniem dwuletniego randomizowanego badania z grupa台 kontrolna台2, kto虂rego wyniki opublikowano w czasopis虂mie British Journal of Ophthalmology, przedstawiaja台c mocne dowody na skutecznos虂c虂 tych soczewek w zakresie spowalniania progresji kro虂tkowzrocznos虂ci u dzieci w wieku 8鈥13 lat. Rezultaty uzyskane w ramach szes虂cioletniego badania kontynuacyjnego dowiod艂y, z虈e dzia艂anie soczewek okularowych MiYOSMART w zakresie kontroli kro虂tkowzrocznos虂ci utrzymuje sie台 w czasie w przypadku dzieci nosza台cych te soczewki. Potwierdzono ro虂wniez虈, z虈e u pacjento虂w, kto虂rzy przestali nosic虂 soczewki okularowe MiYOSMART, nie wyste台puje tzw. efekt odbicia wzgle台dem pocza台tkowej progresji kro虂tkowzrocznos虂ci podczas dwuletniego randomizowanego badania z grupa台 kontrolna台 ani w poro虂wnaniu z populacja台 ogo虂lna台.

鈥濼o szes虂cioletnie badanie kliniczne soczewek okularowych MiYOSMART, be台da台ce jak dota台d najd艂uz虈szym przeprowadzonym badaniem dotycza台cym soczewek okularowych do kontroli kro虂tkowzrocznos虂ci, wykaza艂o utrzymywanie sie台 w czasie dzia艂ania w zakresie spowalniania progresji kro虂tkowzrocznos虂ci, a to ekscytuja台ca wiadomos虂c虂鈥 鈥 stwierdza Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs w HOYA Vision Care. 鈥濨adanie to przynios艂o ro虂wniez虈 odpowiedz虂 na inne kluczowe pytanie, zadawane przez specjalisto虂w ochrony wzroku, dotycza台ce efektu odbicia

w przypadku tych soczewek. Bardzo cieszy nas fakt, z虈e badanie dowiod艂o, iz虈 w przypadku zaprzestania stosowania soczewek MiYOSMART efekt odbicia nie wyste台puje.鈥 鈥濩elem HOYA Vision Care jest bycie liderem w opracowaniu bezpiecznej i skutecznej metody poste台powania
z narastaja台cym problemem, jakim jest kro虂tkowzrocznos虂c虂 u dzieci鈥 鈥 dodaje.

Wprowadzone w 2018 r. na rynek s虂wiatowy soczewki okularowe MiYOSMART, zosta艂y opracowane we wspo虂艂pracy z Politechnika台 w Hongkongu w celu kontrolowania poste台pu kro虂tkowzrocznos虂ci, kto虂ra stanowi coraz wie台kszy problem zdrowotny na s虂wiecie, a eksperci branz虈owi przewiduja台, z虈e do 2050 r.3 be台dzie on dotyczyc虂 prawie 50% s虂wiatowej populacji. Soczewka wykorzystuje technologie台 D.I.M.S., zapewnia dzieciom ostre widzenie i wygla台da jak standardowa soczewka okularowa. Od 2018 r.

z zalet soczewek okularowych MiYOSMART skorzysta艂o juz虈 milion pacjento虂w w ponad 30 krajach4.

1 Lam CSY, Tang WC, Lee PH i wsp., Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology Pierwsza publikacja online: 17 marca 2021 r. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Pierwsza publikacja online: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

3 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Amerykan虂ska Akademia Okulistyczna (American Academy of Ophthalmology) 05/2016, vol. 123, nr 5, strony 1036鈥1042.

4 Na podstawie liczby soczewek sprzedanych przez Hoya 鈥 dane sprzedaz虈owe wg stanu na luty 2022 r. Wyniki moga台 sie台 ro虂z虈nic虂 pomie台dzy poszczego虂lnymi uz虈ytkownikami.

ZASTRZEZ虈ENIE DOTYCZA台CE PRODUKTU 鈥 soczewka MiYOSMART nie zosta艂a dopuszczona do stosowania w kontroli kro虂tkowzrocznos虂ci we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, i nie jest obecnie doste台pna w sprzedaz虈y we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych.

###

O HOYA Vision Care

Od ponad 60 lat HOYA Vision Care jest s虂wiatowym liderem innowacji w dziedzinie technologii optycznych. Jako producent najwyz虈szej jakos虂ci soczewek okularowych, HOYA kontynuuje wprowadzanie innowacji w technologii optycznej w celu znalezienia najlepszych rozwia台zan虂 dla specjalisto虂w ochrony wzroku. Firma dostarcza soczewki okularowe w 52 krajach, zatrudniaja台c ponad 18 000 pracowniko虂w w 45 laboratoriach na ca艂ym s虂wiecie.

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI


All right reserved by www.optyk.radom.pl